Reklamační řád

Obecné ustanovení
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Záruka
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. II. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebené zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku.

Reklamaci lze uplatnit zasláním na adresu: VISUAL FIELD s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Vrácené zboží zasílejte zpět obyčejnou zásilkou. Zásilky na dobírku či Do vlastních rukou nepřijímáme!
Při zasílání je kupující povinen zboží vrátit v originálním balení (krabici) a zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu). Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Reklamované zboží zasílejte zpět obyčejnou zásilkou, ne dobírkou či Do vlastních rukou. Zásilky takto zaslané nepřijímáme!

Náklady související s vrácením zboží (dopravné od Vás zpět k naší firmě) nese kupující, tedy Vy. Je pouze na Vás, jaký způsob dopravy zvolíte. Pro zásilky doporučujeme jako dopravce Zasilkovnu (zasilkovna.cz) nebo PPL (www.ppl.cz). (pokud je to možné, prosíme nezasílejte nám zásilky Českou poštou. Dlouhodobě je na naší adrese tento přepravce nespolehlivý pokud jde o termíny doručení zásilek. Stává se také, že Česká pošta vrací zásilky jako nedoručitelné i přesto, že jsme po celou pracovní dobu nepřetržitě dostupné.)